Brunes - Rundtur fra Berland

Brunes – Idyllisk rundtur fra Berland

Brunes ligger i idylliske omgivelser langs Ørsdalsvatnet i Bjerkreim kommune. Rundturen fra Berland byr på flotte naturopplevelser med vid utsikt over Ørsdalvatnet og fjellene rundt. Skogsterreng preger store deler av turen, og her kan en blant annet la seg fascinere av store flotte eiketrær og nydelige furutrær. En tur med mange flotte øyeblikk! Sett av 3 t på den totalt 8,5 km lange rundturen.

Gloppedalsura - Vannveien over Indra Vinjavatnet fra Veen

Gloppedalsura – Vannveien over Indra Vinjavatnet fra Veen

Kano-turen over Vinjavatnet, fra Veen til Gloppedalsura, er å anbefale! Omgitt av frodige grønne skoger som brer seg oppover de stupbratte fjellsidene, padler en over det krystallklare vannet inn til det som blir omtalt som Nord-Europas største steinrøys. Her kommer du til en nydelig sandstrand, og en får virkelig følelsen av å «padle inn i et postkort». Sett av 1 t en vei på den den totalt 3,8 km lange padle-turen.

Trollarinda - Utsiktsrik rundtur fra Tjørn

Trollarinda – Utsiktsrik rundtur fra Tjørn

Trollarinda strekker seg nærmest «langflat» over store fjellområder i Bjerkreim kommune. Første del av turen går i den skogkledde Kjørralia. Videre over fjellet fra Mjelkeknuten og til toppen på Trollarinda er det vid utsikt fra alle kanter. Rundturen er både skiltet og rødmerket, i tillegg er det egen turbok på Trollarinda. Sett av 2,5 t på den totalt 8,1 km lange rundturen.

Oslandsvatnet - Lavterskel telttur på stranda

Oslandsvatnet – Lavterskel telttur på stranda

Oslandsvatnet er å finne i Bjerkreim kommune, sammen med de mange andre flotte fiskevannene langs 504-Buevegen. Vi nytter oss av den store og langstrakte stranda ved øst-enden av vatnet. Det er kort avstand fra bil til teltplassen, og stedet er perfekt for et lavterskel-friluftsliv, eller den mest drevne telteren som kjenner et akutt behov for en telttur. Lavterskel telttur med 30 m gange fra parkering.

Bjørnvatnet - Telttur i Bjerkreimsheiene

Bjørnvatnet – Telttur i Bjerkreimsheiene

Bjørnvatnet ligger idyllisk til ovenfor Ørsdalsvatnet i Bjerkreim kommune. Langs den rødmerkede stien opp til Store Skykula passeres dette friske og krystallklare fjellvannet. Bølgeskvulp og bekkesildring er her en selvfølge. Det frodige og flotte fjellterrenget er et skue for øyet her oppe på flaten. Det er muligheter for telting i nærheten av vannet. Sett av 45 min en vei på den totalt 1,8 km lange turen.

Rambjørheia - Tur fra Hegelstad til Austrumdal

Rambjørheia – Tur fra Hegelstad til Austrumdal

Turen over Rambjørheia strekker seg helt fra Hegelstad, til Austrumdal i Bjerkreim kommune. De røde merkene slynger seg mellom skogkledde lier, trange dalfører og høyfjellsterreng omringet av idylliske vann og tjern. I tillegg er utsikten fra selveste Rambjørknuten upåklagelig, – den må bare oppleves! Det er også gode muligheter for å plukke bær. Sett av 4,5 t en vei på den totalt 14,9 km lange turen.

Mjåvassknuten - Utsiktsrik topp og rundtur fra Ørsdalen

Mjåvassknuten – Utsiktsrik topp og rundtur fra Ørsdalen

Mjåvassknuten ruver høyt og nærmest rett opp av Ørsdalen. De stupbratte fjellsidene byr på en virkelig motbakketur. Men det er ikke bare motbakke, turen byr også på utsiktsrike øyeblikk, klassisk fjellterreng, skogkledde dalfører samt flere vann og tjern. I tillegg kan en også se gruveganger og rester av bygningene etter gruvedrift i fjellene her. Sett av 5 t på den totalt 13,7 km lange rundturen.

Joneknuten - Topp og rundtur via Brusaknuten

Joneknuten – Topp og rundtur via Brusaknuten

Joneknuten er å finne i Bjerkreim kommune, men med start fra Time v/ Husavatnet. Den utsiktsrike toppen rager hele 470 moh og gir med dette en enorm utsikt! Store deler av turen går direkte i terreng med stedvis enkle tråkk og følge. Rundturen går også innom «Jærens høyeste fjelltopp», nemlig Brusaknuten 430 moh. Se info i artikkel om terreng/merking. Sett av 3,5 t på den totalt 12,7 km lange rundturen.

Kvitlen Turistforeningshytte - Tur fra Bjordal

Kvitlen Turistforeningshytte – Tur fra Bjordal

Kvitlen turistforeningshytte er å finne i vakre Kvitladalen. Hytta er plassert ovenfor den store elvebredden som er like nedenfor. Turen fra Bjordal er nok den mest populære traseen, i tillegg til å være den korteste etappen opp til hytta. Stien slynger seg i skogkledde lier og åpne daler med elveos og fuglekvitter i bakgrunnen. Hele turen er godt merket og skiltet. Sett av 2,5 t en vei på den totalt 5,9 km lange turen.

Kvitlen - Fjellveien fra Stavtjørn til Bjordal

Kvitlen – Fjellveien fra Stavtjørn til Bjordal

«Kvitlen – Der fire vakre dalfører møtes». Med Kvitlen som utgangspunkt har en mange muligheter. I dette tilfellet startet vi fra Stavtjørn og avsluttet i Bjordal. I «høyfjellet» har en gode utsiktsmuligheter langs stien, men en vil også gå blant frodige dalfører med elveos og fuglekvitter i bakgrunnen. Turen går selvsagt oppom den nye turisthytta. Sett av 5,5 t en vei på den totalt 17,1 km lange turen.