Trollskogen - Barnas favoritt-tur

Trollskogen – Barnas favoritt-tur

Trollskogen, opprinnelig kalt Ulsnesskogen, ligger idyllisk til på Hundvåg i Stavanger kommune. Her har Johan Kulleseid lagt ned en imponerende innsats med å tilrettelegge skogen for turgåere. Her finner du blant annet flere permanente grillsteder og flotte gapahuker, samt husker og balansetau for de små. Trollskogen anbefales for alle aldersgrupper. Sett av 1 t på den totalt 1,6 km lange rundturen.

Stora & Litla Stokkavatnet - Rundtur fra Madla

Stora & Litla Stokkavatnet – Rundtur fra Madla

Store & Litla Stokkavatn er et frilufts og turområde alle har hørt om. Rundturen er meget populær og på spesielle «utfartsdager» kan hele 3500-4000 turgåere finne veien hit. Grusveiene er belyst og dette gjør området attraktivt hele året. Langs Stokkavatnet finnes det flere idylliske sitteplasser, egnede marker for rast samt gode bademuligheter. Sett av 2 t på den totalt 11,3 km lange rundturen.