Steinkjerringa - Populær familietur fra Holmavatnet

Steinkjerringa – Populær familietur fra Holmavatnet

Steinkjerringa er et populært turmål på vakre Jæren. Mange turgåere i alle aldrer benytter seg av det utsiktsrike og brunfargede lyng og myrterrenget en finner nettopp her. Turen er godt blåmerket og stien passerer flere idylliske tjern og vann på veien fra Holmavatnet til Mor Norge, eller også populært kalt Steinkjerringa. Sett av 1,5 t tur/retur på den totalt 6,7 km lange turen.

Ualand - Fottur via Rabali Naturreservat

Ualand – Fottur via Rabali Naturreservat

Turen til Ualand går via den trolske Rabalia til den nedlagte gården. Stien går for det meste i et spennende skogsterreng, men det er også åpne og utsiktsrike etapper. Langs Ognavassdraget slynger edelløvtre seg i alle retninger, også ut i stien så her må en følge med. Underlaget veksler mellom sti og grusvei og hele turen er blåmerket og skiltet. Sett av 2 t tur/retur på den totalt 7,6 km lange turen.

Homse fjellgård - Fottur fra Herredsvela til Matningsdal

Homse fjellgård – Fottur fra Herredsvela til Matningsdal

Fjellgården Homse er å finne like ovenfor Homsevatnet. Her ligger en av mange nedlagte fjellgårder i distriktet. Gården blir i dag brukt som «avkobling og feriested». Turen går for det meste i et åpent og kupert terreng, men det er også noe småskog i terrenget. Området byr på flere idylliske små og mellomstore tjern langs stien. Sett av 2,5 t en vei på den 7,5 km lange turen.

Stem Holmavatn - Familietur i idyllisk terreng

Stem Holmavatn – Familietur i idyllisk terreng

Stem Holmavatn, er et av flere vann som utgjør kraftproduksjonen, nede på Søra Hetland. Den gode turveien tar deg helt opp til vatnet, langs traseen er terrenget vekslende mellom åpne og skogkledde flater og lier. Familieturen er på ingen måte krevende, snarere tvert om. Bruk god tid og utforsk den flotte naturen. Sett av 0,5 t tur/retur på den totalt 1,8 km lange turen.

Vedafjellet - Kveldstur til festningsanlegget

Vedafjellet – Kveldstur til festningsanlegget

Vedafjellet byr ikke bare på fin utsikt, men også krigsminner fra 2. verdenskrig. Tyske okkupasjonsmakter har ombygget toppen til et festningsanlegg, ved hjelp av russisk arbeidskraft. Det er tunneler og kanonoppstillinger flere steder av ulik størrelse. Turen er ikke lang, eller krevende og passer utmerket til barnefamilier. Sett av 0,5 t tur/retur på de totalt 1,5 km.

Steinkjerringa - Lettgått familietur fra Aniksdal

Steinkjerringa – Lettgått familietur fra Aniksdal

Mor Norge eller også kalt Steinkjerringa, er et populært og kjent turmål. Området er oversiktlig og godt merket. Turen opp fra Aniksdal er et lettgått alternativ, deler av turen går på grusvei med unntak av et lite parti med utmark bort til statuen. Det er stedvis husdyr på beite, vis hensyn og lukk grinder. Sett av 2 t tur/retur på de totalt 7,8 km.

Bjørndalsniba - Fra Ogna til Matningsdal via Homsevatn

Bjørndalsniba – Fra Ogna til Matningsdal via Homsevatn

Bjørndalsniba byr på storslått utsikt i alle retninger, med start fra Søra Hetland er stien langs Ognavassdraget og igjennom naturreservatet Rabali en idyllisk ferd. Videre følger vi merket grusvei til Ualand i ren nysgjerrighet, men Bjørndalsniba glemmes ikke og kort tid etter står vi på toppen. Videre går etappen bort til gruvene før vi til slutt er fremme ved den nedlagte gården Homse, etter pausen går turen til Matningsdal. Sett av 5 t en vei på strekningen som er 16,7 km.

Jærkysten - Den vestlandske hovedvei

Jærkysten – Den Vestlandske Hovedvei fra Ogna til Hellvik

Den Vestlandske Hovedvei var den første veien som ble bygget beregnet for hjulredskap i Rogaland. God veistandard gjør det mulig å ferdes her med barnevogn, veien skulle bygges billigst mulig og det er derfor enkelte bratte etapper. Det ville vært fordyrende å slynge veinettet om de mange høydedragene. Sett av 1,5 t en vei på strekningen Hølland til Hegrestad, totalt 6,5 km.

Haugstadskogen - Et lunt og trivelig turområde i Hå kommune

Haugstadskogen – Et lunt og trivelig turområde i Hå kommune

Haugstadskogen på Vigrestad er et lunt og stemningsfullt sted både for store og små. I tillegg til de mange turveiene og skogstiene er deler av området opplyst, ei populær 2,5km lang lysløype slynger seg rundt i terrenget. Midt i skogen finner du et flott lite hus hvor en kan sette seg under tak og nyte den medbrakte kaffen og en liten matbit. Sett av 45 min på rundturen, totalt 3,2 km.

Jærkysten - Ogna til Brusand

Jærkysten – Ogna til Brusand

Jærkysten byr på turmuligheter mange bare kan drømme om, noen strekninger bedre tilrettelagt enn andre for turgåing. Til felles har de alle en utstrakt natur og flott vegetasjon, noe som ikke er et unntak for dagens etappe fra Ogna til Brusand. Denne etappen er godt tilrettelagt og populær, med start fra Svingen Grill bør du sette av 2 t på hele turen som totalt er på 7,3 km.