Lyngaland kulturlandskap – Fra Sælandsskogen til Melsvatnet

Lyngaland kulturlandskap - Fra Sælandsskogen til Melsvatnet

Turområdet på Lyngaland, eller også omtalt som Homsi er kjent for en del – men det er først nå i senere tid at stiene er blitt skiltet. Fra Sælandsskogen kan en gå opp til Lyngaland, over kulturlandskapet og videre til Melsvatnet med rundtur der. På Lyngaland er det satt opp infoskilt med overskrifta «Folk og dyr under samme tak». Sett av 2 t på den totalt 8,8 km lange rundturen.

 

 

NYHETSBREV

Hold deg oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Vi kommuniserer gode turtips, fellesturer, gode tilbud og annet nyttig informasjon.

Fyll ut påmeldingsskjema og bli med du også! Husk og bekreft epostadressen din (se egen tilsendt epost)!

* Ved påmelding samtykker du til å motta nyhetsbrev fra oss.

 

* indicates required
Annonse

 

 

Rogaland
time
2 t
rundtur
8,8 km
rundtur
130 moh
Lyngaland
113 m
stigning
fjellsko
Fottøy

 

 

Vanskelighetsgrad – Middels

Fotturen over Lyngaland med rundtur via Melsvatnet byr ikke på noen anstrengende eller krevende partier, allikevel har vi valgt vanskelighetsgrad Middels på grunn av turens totale lengde. Det er tilnærmet ingen stigning, flere steder god sti/grusvei, men også direkte utmark med beitedyr. Det er satt ut gjerdeklyvere fem gjerdeklyvere.

Det er lite stigning fordelt ut på kilometer. Kjekk og lettgått tur.

 

 

Turstart & parkering

Lyngaland - Parkering i Sælandskogen

Stor og romslig parkeringsplass i Sælandskogen, Time kommune.

Kjørebeskrivelse fra Nærbø. Følg Gudmestadvegen 181 mot Risa og Risavegen 170, sving til høyre i krysset ved Garborg. Fortsett mot Undheimsvegen 505 til veikrysset like før Undheim. Sving av mot Ålgård til venstre og følg Sælandsvegen 205 mot Sæland. Like før sistnevnte stedsnavn er det skiltet til Sælandskogen. Parkeringsplassen er stor og romslig, det er også toalett tilgjengelig. GPS posisjon N58 42.633 E5 48.050.

 

 

Annonse

 

 

 

Takk til våre samarbeidspartnere

Dovre Sertifisering AS
Gå til nettside

JTR GRUPPEN
Gå til nettside

 

 

Turbeskrivelse

Fotturen er merket og skiltet, men med varierende kvalitet – synes vi og velger av den grunn å dele opp vår beskrivelse.

 1. Fra Sælandsskogen til Melsvatnet
  Fra parkeringsplass, gå ut mot bilveien, kryss veien og hold mot venstre – følg skilting inn på traktorvei mot Lyngaland. Gå ikke ut på dyrket mark, men følg kanten så godt som mulig! Det er noen, men få rødmerkede trepåler å se i terrenget, derimot finnes det menneske og dyretråkk langs gjerdet på beitet – følg gjerdet, for her står gjerdeklyverne. I nærheten av Valbrekk går tråkk og rødmerket «skrått» mot nord, istedenfor nordvest som en kom fra. Tråkk over gjerdeklyveren og følg asfaltveien mot Lyngaland, cirka 400 m. Det er skiltet langs bilveien, i tillegg er det også her montert opp gjerdeklyver. Bruk tid og studer forminnene ved Lyngaland!

  Følg tråkk videre over Lyngaland og opp til steingard / eiendomsgrense ved skogholtet. Gå over gjerdeklyveren og følg utmarka ned mot neste gjerdeklyver, i nærheten av Melsvatnet – kun bilveien skiller turområdene.
   
 2. Melsvatnet med rundtur
  Turen rundt melsvatnet trenger neppe noen beskrivelse. Her er det gode grusstier, avstanden er cirka 4 km og det er svært lettgått.
   
 3. Fra Melsvatnet til Sælandsskogen
  Fra Melsvatnet følger en samme sti tilbake og over Lyngaland (ved forminnene). Nede ved gjerdeklyveren, fortsetter en til venstre (øst) istedenfor å gå samme vei tilbake. Følg asfaltveien helt ut til en kommer til Sæland, cirka 1,1 km.

  Her står en ovenfor to valg, enten å følge asfaltveien tilbake til skogen og ta raskeste vei til parkeringsplassen, eller å gå ned mot Åna mellom Sjelsetvatnet og Taksdalsvatnet å følge den koselige skogstien tilbake til parkeringen. Vi beskriver sistnevnte og krysser bilveien for å gå ned til Åna. Fortsett over brua og hold mot høyre, følg driftevei / sti tilbake til parkeringsplassen i Sælandsskogen (skiltet).

Lyngaland - Fotturen starter fra Sælandsskogen

Turen er gått høsten 2016, dato 27. november.
Endringer i terreng, merking og skilting samt parkering kan være ulik fra da vi gikk turen. Hjelp oss å holde tursiden best mulig oppdatert og rapporter gjerne inn eventuelle endringer til oss.

 

 

Kart & GPS spor

 

 

 

Informasjon

 • Gå uforstyrret langs dyrket mark. Husk båndtvang og vis respekt for husdyr.
 • Fritt stangfiske fra land rundt Melsvatnet.
 • Flere gruver for bålkos rundt Melsvatnet.
 • Bademuligheter ved Melsvatnet. Det er også egen rampe for rullestol (midterste parkering).
 • Toalett i Sælandsskogen (p.plass) og rundt Melsvatnet.

 

Annonse

 

 

Turreferat

Sælandsskogen er en kjent skog og et populært turområde for mange, og det er fra den store parkeringsplassen her vår tur over Lyngaland begynner.

Lyngaland - Fotturen er skiltet og merket

Vi krysser Sælandsvegen og holder mot venstre. Det er godt skiltet til Lyngaland langs bilveien. Første del av turen går på traktorvei opp langs dyrket mark, videre over gjerdeklyvere og inn på innmark med beitedyr – følg tråkk og gå uforstyrret.

Til informasjon er det tilrettelagt med gjerdeklyvere og enkelte rødmerkede påler, i tillegg til skilting på strategiske steder.

Lyngaland - Kultur- og historie

«Folk og dyr under samme tak», står det på et av infoskiltene ved Lyngaland. Her kan en se forminner fra Homsi som var det opprinnelige stedsnavnet.

Den lengste hustufta er 63 meter, mens den minste er 30m lang. Det er flere gravhauger, geil og spor etter åkerbruk. Folk levde av jordbruk med bygg og havre som viktigste kornslag, i tillegg til jakt og fiske. Det har også vært husdyr som ku, sau, geit, gris, hest og høner i ulike tidsepoker.

Lyngaland - Nydelig dag rundt Melsvatnet

Fra Lyngaland, følg tråkk og enkle rødmerkinger ned mot Melsvatnet. En må over to gjerdeklyvere, samt krysse Ålgårdsvegen (506) før en kommer til den grusete stien rundt vannet.

Rundt Melsvatnet trenger neppe noen turbeskrivelse, men vi kan si at distansen er cirka 4km, følger lettgått og god gruset sti og at det finnes flere gode stoppe-muligheter for rasting.

Lyngaland - Sauer ute på beite

Fra Melsvatnet følger en samme sti over Lyngaland og tilbake til bilveien som fører til Valbrekk. Over gjerdeklyveren her fortsetter vi til venstre, mot Nygård og Sæland.

Langs bekken Åna, og videre i deler av Sælandsskogen er det idyllisk og avslappende å gå. Deler av traseen går i et større fredningsområde, og det er godt bevart og fint her. Viktige stikryss er skiltet på veien tilbake til parkeringsplassen. God tur!

Annonse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *