Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten – Rundtur fra Røysland

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Rundtur fra Røysland

Som «Perler på en snor» står vardene i heia, vi snakker selvsagt om Asgautsvardene. Kviknuten er høyest på turen og ruver med hele 538 moh, mens Eldsknuten kanskje er den mest kjente for sitt pyramideformede utseende – vi har samlet alle tre i rundtur. Det er få merkinger, lite stier, men flotte naturopplevelser er det mange av. Sett av 4 t på den totalt 9,6 km lange rundturen.

 

 

NYHETSBREV

Hold deg oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Vi kommuniserer gode turtips, fellesturer, gode tilbud og annet nyttig informasjon.

Fyll ut påmeldingsskjema og bli med du også! Husk og bekreft epostadressen din (se egen tilsendt epost)!

* Ved påmelding samtykker du til å motta nyhetsbrev fra oss.

 

* indicates required
Annonse

 

 

Rogaland
Lund /
Eigersund
4 t
rundtur
9,6 km
rundtur
510 moh
Asgaut-
vardane
475 m
stigning
fjellsko
Fottøy

 

 

Vanskelighetsgrad – Krevende

Basert på turens lengde og stigning er rundturen klassifisert som Middels i vanskelighetsgrad. Vi velger allikevel å gradere turen krevende, og vår begrunnelse for det er at en må kunne navigere etter kart og kompass, eventuelt også GPS, samt gå direkte i terreng uten sammenhengende sti, tråkk og merking/skilting.

Det er sti noen steder, dyretråkk andre steder, men for det meste går turen direkte i varierende terreng. Les vår «etappe-beskrevet» Merking & Skilting nedenfor for detaljert trase-beskrivelse.

En må en passere enkle partier med ur/steiner, – husk at disse kan være sleipe/glatte etter fuktige perioder. Over større bekker er det bygget bro, de mindre hoppes det enkelt over. Det er etappevis høy stigning, men samlet sett for hele turen «lav stigning».

 

 

Turstart & parkering

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Parkering på Røysland

Parkering v/ Kvernhus på Røysland i Lund kommune.

Viktig!
Parkering er ingen selvfølge noen sted, og er ene alene muliggjort av positive og snille grunneiere. Vis hensyn, kjør forsiktig og parker uforstyrret. Og sist men ikke minst, er det fullt på parkeringsplassen – ja da må du faktisk finne deg ett annet turmål for dagen – alternativt parkere nede ved Gullbergtuva (ca. 1,8 km å gå på asfalt). Enkelt og greit!

Fra Krossmoen v/ Helleland i Eigersund kommune. Følg E39 mot Helleland og videre mot Ualand og Heskestad. Passer Heskestadvatnet, men ta av ved Eidsvatnet med skilting «501 Sokndal» inn til høyre. Følg Fv501 oppover i terrenget, men sving av til høyre igjen mot «Dybing» og «Røysland». Ved Langetjørna / Tosketjørn, ta av til venstre fra Dybingveien og fortsett inn på Røyslandsveien. Følg bilveien videre ned mot Dybingsvatnet og Grøssareid.

Et lite stykke etter å ha passert Grøssareid vil en kunne se skilting og parkeringsmuligheter for toppturen til Gullbergtuva, her kan det være nødvendig å starte fra om det er fullt ved Røysland. Vi har forespurt parkering ved Røysland, og fått tillatelse til å beskrive parkering ved Kvernhus nedenfor tunet, altså på vei ned mot Fjella. Her er det parkeringsplass for 1-2 biler, er det fullt, må en ned til Gullbergtuva å gå den 1,8 km lange asfaltveien – men fortvil ikke, den byr virkelig på luftige og spektakulære partier!

Annonse

 

 

 

Takk til våre samarbeidspartnere

Dovre Sertifisering AS
Gå til nettside

JTR GRUPPEN
Gå til nettside

 

 

Turbeskrivelse

Det er lite, eller ingen merkinger for rundturen. Det er heller ingen sammenhengende sti eller tråkk, noe som betyr at en må gå for det meste direkte i terrenget. Vi velger å beskrive våre etapper nedenfor;

Fra Røysland til Grimingsdalen og Kviknuten
Med start fra kvernhuset like nedenfor bolighuset på Røysland. Følg veien ned mot Fjella og Fjellavatnet. I bunn ved huset, cirka 500 m lenger nede står et skilt med teksten «Snuplass!», det er her, like etter bekken en skal følge kjerreveien opp i terrenget. Følg synlig kjerrevei opp mot Deblan og videre inn i Grimingsdalen, på turen oppover passeres ei bro, samt ei grind – husk å lukk denne etter deg!

Vi vil presisere at etter brua, like før Deblan vil en kunne se røde merker og følge sti, dette er stien til «Opplev Dalane» løypen som går mellom Vannbassengane og Vassbø. Følg stien opp i Grimingsdalen, men ikke så langt opp som til Grimingsbotnen. Cirka midt mellom, eller kun få titalls meter etter at steingarden er kommet til syne, så vil en kunne se en åpning i steingarden – passer her og skjær av stien og ut i terrenget i nordlig retning. Hvis en ser på kartet vil en god «peikepinn» være å følge kommunegrensa mellom Lund og Eigersund helt opp til Kviknuten.
 

Fra Kviknuten til Asgautsvardene
Som «perler på snor» vil en kunne se vardene i terrenget, men en må over noen høydedrag i retning nordvest, like i nærheten av Ullstjørn (250 m fra Ullstjørn i luftlinje). Nedenfor Kviknuten bør en passere på sørsiden (venstre) side av det myrlendte partiet, som GPS sporet viser en liten u-sving av. Hele etappen går direkte i terreng uten sti/tråkk.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Detaljert turbeskrivelse

Fra Asgautsvardene til nordvest-enden av Grimingsvatnet 366moh
Det er først fire varder, deretter en og så til de fem siste – alle som en perle på snor. Deretter må en ned i lia, og her kan en nok finne enkelte dyretråkk, som f.eks vårt GPS-spor følger. Passer bekken, altså utløpet av Grimingsvatnet i nordvestlig ende og følg ura langs bekken og opp til vannet.
 

Fra Grimingsvatnet til Eldsknuten
Følg tråkk langs vestsiden av vannet bort til Grimingsmyra, og videre til nordryggen av Eldsknuten – det er her en skal opp! Det ser bratt ut – og det er det, men faktisk helt overkommelig om en ser seg ut en trase underveis! På veien opp passeres en varde, denne skal en forbi og videre oppover i fjellet. Det høyeste punktet på fjellet er 492 meter over havet, men det er ikke her varden står, den står nemlig noe lavere, cirka 480 moh og sørvest for toppen.
 

Fra Eldsknuten til Røysland
Fra Eldsknuten, følg «fjellveggen» på andre siden av det myrlendte partiet rundt og ned i lia mot Grimingsbotnen. Det er foreløpig ingen sti eller tråkk her, men ned mot dalen og Grimingsbotnen vil en komme inn på «Opplev Dalane» stien igjen, og den er rødmerket og god å følge. Herfra er det samme vei tilbake som en gikk opp. Husk å gå over brua nedenfor Deblan, istedenfor å følge den rødmerkede stien igjennom skogen. En kan selvfølgelig følge den også, men her er det mye røtter, ur og generelt vanskeligere å fote seg enn ned kjerreveien mot Fjella.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Detaljert turbeskrivelse

Turen er gått vinteren 2017, dato 29. desember.
Endringer i terreng, merking og skilting samt parkering kan være ulik fra da vi gikk turen. Hjelp oss å holde tursiden best mulig oppdatert og rapporter gjerne inn eventuelle endringer til oss.

 

 

Kart & GPS spor

 

 

 

Informasjon

Som «Perler på en snor» står vardene i heia, vi snakker selvsagt om Asgautsvardene. Kviknuten er høyest på turen og ruver med hele 538moh, mens Eldsknuten kanskje er den mest kjente for sitt pyramideformede utseende. Det er gode utsiktsmuligheter fra den «nakne fjellheia», men også noe småskog, tjern og vann nede i dalføret.

Turen veksler mellom lett skogsområde, myrtraseer og heiaterreng/fjellgrunn. Det er ei bro og ei grind, men ingen gjerdeklyvere på turen. Landskapet er variert og traseen er for det meste åpen og oversiktlig.

  • Det er turbok både på Asgautsvardene og ved Eldsknuten.
  • Fiske må avklares med grunneier.
  • Les vår «Turbeskrivelse» nøye! Det er normalt god sikt i området, i tillegg kan Grimingsvatnet benyttes som «holdepunkt» flere steder for rundturen, men vær forberedt på uvær og tåke.
  • Vis hensyn til grunneiere, og sist men ikke minst – kjør/gå uforstyrret via tunet på Røysland!

 

Annonse

 

 

Turreferat

Det er fredag og en nydelig romjulsdag ved Røysland gård i Lund kommune. Sola skinner, trærne er dekket av nysnø, og et hvitt teppe har inntatt landskapet. Vi går ned mot Fjella – snøen knaser, småfuglene synger sine vakre viser og oss imellom er drøset allerede godt i gang.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Følger gammel ferdselsåre oppover til Debland

De fleste av oss har ikke vært her før, men til felles har vi ønsket oss hit for å se Asgautsvardene og den pyramideformede Eldsknuten. Svein Audun og Johnny har vært her, så de står for å vise vei i dag!

Vi har en god dagstur foran oss, og starter med å følge den gamle ferdselsåra opp til Debland og videre inn i Grimingsdalen.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Flott utsikt

Vi når raskt Deblan, og herfra følger vi den langstrakte «Opplev Dalane» løypa mellom Vassbø og Vannbassengane. Det er rødmerket og sti, men kun akkurat her. For lenger oppe i Grimingsdalen går vi av og skjærer ut i nærheten av kommunegrensa mellom Lund og Eigersund. Det er lite stier, tråkk eller merkinger og se, her må en altså kunne gå etter kart og kompass, og kanskje en GPS/mobil enhet som ekstra supplement.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Redusert sikt

Toppen av Kviknuten er på hele 538 meter over havet, og er rundturens høyeste punkt. Det er normalt god utsikt her, blir vi fortalt av både Svein Audun og Johnny – men akkurat på denne dag ligger tåka tett…

Vi fortsetter til Asgautsvardene med håp om sol. En etter en følger vi etter Johnny, snøen knaser, det er tilnærmet vindstille på ferden over fjellet, hvert fall til årstiden å være.

Langt der borte, der ser vi noe!

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Asgautvardane

Se – vardene, der er dem! Fire stykker kommer først til syne, deretter en, så fem til lenger nede. Vi skynder oss bort!

Vardene på Asgautknuden ble bygget av Martha Kolbeinsdatter, skriver Andreas Skipstad. Hun var i tjeneste hos Ingeborg Tollaksdatter Ualand, gift med Jon Asgautsen Skipstad. Oppgavene var blant annet å være gjeterjente – og vardene ble da bygget et sted mellom år 1700 og 1708.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Vi er på vei mot Eldsknuten

Sola titter frem – det er nesten ikke til å tro!
Det hele skjer utrolig fort, og plutselig blir vi vitne til en enorm utsikt. Med brede smil, men stumme og fulle av inntrykk går vi ned mot vakre Grimingsvatnet.

Vi gleder oss til å bestige Eldsknuten! Først må vi over bekken, altså utløpet i nordvestlig ende av vannet. Det er flere gode steiner til å balansere på, og det byr ikke på noe problem – derimot er det noe vanskeligere å passere den snødekte ura, men forhåpentligvis er det ikke snø når du skal der…

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - På vei opp til Eldsknuten

Det er enkle tråkk å se langs Grimingsvatnet, og akkurat der hvor en får øye på en rødmerket sti, skal en opp fjellryggen av Eldsknuten (nordsiden). Den rødmerkede stien er fortsettelsen av «Opplev Dalane» løypen.

Før en bestiger Eldsknuten, så vil vi anbefale å ta en titt i helleren – her holdt mennesker tilholdssted i eldre dager. Igjen står det en vedovn og en benk.

Det er bratt og «krøkkete» opp nordryggen, men fult overkommelig! Ta tiden til hjelp og «spis meter for meter».

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - Eldsknuten

På veien opp mot Eldsknuten vil en først få øye på en varde, denne skal en forbi og fortsette videre mot høyeste punkt – 492moh. Eldsknuten står ikke på høyeste punkt, men er lett å få øye på fra dette punktet… Den pyramideformede varden er knappe 80m fra topp-punktet og står i retning sørvest fra toppen.

Det er turbok på «baksiden», sett fra bildet.

Kviknuten, Asgautsvardene og Eldsknuten - En fin tur er over

Siste etappe går ned mot Fjella og videre til Røysland. Fra varden, følg rundt det store berget ovenfor myra, og fortsett ned lia mot Grimingsbotnen og Grimingsdalen. Det er rødmerket sti nede i dalen, og denne kan en følge ned til Deblan, å ta deretter av over brua og ned ferdselsvegen igjen.

Er en usikker, kan en gå ned Eldsknuten på nordsiden, altså der en gikk opp å følge «Opplev Dalane» løypen langs Grimingsvatnet og ned til Grimingsdalen.

Annonse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *